Największy klub szachowy w Elblągu

Zajęcia w czwartki w godz. 17 - 21

w sali Centrum Organizacji Pozarządowych

przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (1. piętro)


Szkolenia

Zapraszamy w każdy czwartek o 16:00 w sali Klubu

Zawodnicy

Aktualnie Klub liczy 40 członków, w tym 20 juniorów

Zarząd

Klub reprezentowany jest przez Prezesa oraz 5-osobowy Zarząd

Statystyki

Odsłon artykułów:
160259

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Elbląg, 10.04.2016

Pan/i/  ..................................................................

W środę, 27 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 /I termin/ lub o 17.15 //ii termin/ w świetlicy osiedlowej ESM "Sielanka" przy ul. Płk Dąbka 64 /I piętro/ odbędzie się Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Klubu. Poniżej przedstawiamy proponowany  porządek obrad. Jednocześnie informujemy, że mandaty zostaną wydane członkom Klubu przy podpisywaniu listy obecności. Proponowany regulamin obrad i inne materiały do wglądu przed zebraniem. Uwaga: Zgodnie z uchwałą ustępującego Zarządu prawo wstępu na salę obrad mają tylko członkowie Klubu z opłaconymi składkami klubowymi co najmniej za I kwartał 2016 r. Wymóg opłacenia składek nie dotyczy honorowego prezesa Klubu, Kol. Elio Martowicza. W przypadku osób niepełnoletnich prawo wstępu (bez prawa głosu) mają ich rodzice lub opiekunowie prawni.  Proponowany porządek obrad:                                                                                                   1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.                                                                                                                                                                       2.  Wybór Przewodniczącego Obrad.                                                                                                                                                                       3.  Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.                                                                                                                                                       4  Wybory Komisji: Mandatowo-Strutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.                                                                                                                           5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od 08 lutego 2013 r. do 29 marca 2016 r.                                                                                             6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                                                                         7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. ważności obrad.                                                                                                                       8. Dyskusja.                                                                                                                                                                                                       9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.                                                                                                 10. Ustalenie listy wyborczej na Prezesa.                                                                                                                                                                   11. Wybory Prezesa Klubu i ogłoszenie wyników wyborów.                                                                                                                                          12. Dyskusja.                                                                                                                                                                                                       13. Ustalenie listy wyborczej do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                                       14.Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ogłoszenie wyników wyborów.                                                                                                                   15. Wolne wnioski.                                                                                                                                                                                               16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.                                                                                           17. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                              Z upoważnienia Zarządu: /-/ Bogdan Siwoń /prezes Klubu/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyborcze

Notes

Najbliższe turnieje


Dnia 10 stycznia 2019 zajęcia ODWOŁANE!

Zadanie dniaCopyright © 2019 Start Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Designed by: themza templates celebrity search Valid XHTML and CSS.